Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä     

Rauman Lukko Oy

Kuninkaankatu 3, 26100 Rauma

Puh. 02 8387 081

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö         

Timo Rajala

Rauman Lukko Oy

Kuninkaankatu 3, 26100 Rauma

puh. 044 765 7489

timo.rajala@raumanlukko.fi

 

3. Rekisterin nimi

Rauman Lukko Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Rauman Lukko Oy:n asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä Rauman Lukon sekä näiden yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja asiakkaaksi ja/tai verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- Henkilön nimi ja yhteystiedot

- Demografiatiedot

- Lupatiedot ja kiellot

- Tunnistautumis- ja käyttötiedot

- Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

- Tapahtuma- ja analyysitiedot

- Asiakkuuteen/jäsenyyteen liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Lippupalvelu toimii lippujen välittäjänä Rauman Lukko Oy:lle, jolta saamme tiedot asiakasrekisteristämme. Lippupalvelu voi luovuttaa tietoja myös suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Lippupalvelun ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet         

Tiedot kerätään rekisterinpitäjän tietokantaan, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

 

Rauman Lukko Oy

Kuninkaankatu 3, 26100 Rauma

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.